Στην πραγματικότητα, τα καύσιμα βενζίνης και ντίζελ περιέχουν ακαθαρσίες. Καθώς το καύσιμο κινείται μέσω του συστήματος καυσίμου του αυτοκινήτου σας, μπορεί να σχηματιστούν επιβλαβείς εναποθέσεις άνθρακα σε κρίσιμα μέρη του κινητήρα.

Τα καθαριστικά συστήματος καυσίμων Techron βοηθούν στην απομάκρυνση αυτών των εναποθέσεων, αποκαθιστώντας την χαμένη ισχύ και την απόδοση.