Το AdBlue δεν είναι πρόσθετο καυσίμου, ούτε καύσιμο!

Είναι ένα ειδικό υγρό που χρησιμοποιείται στους καταλύτες προκειμένου να μειωθούν σημαντικά οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου .

Ο κατασκευαστής – Grupa Azoty – διαθετει το AdBlue  με την επωνυμία NOXY.

Η Grupa Azoty καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια στην παραγωγή και διανομή του AdBlue  για τη σωστή χρήση του προϊόντος σε έναν κινητήρα ντίζελ.  Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης προϊόντων για την αποφυγή μόλυνσης .

Η εταιρία Δ.Γ Τσέλλος συνεργάζεται πολλά χρονιά με την εταιρία ΝΟΧΥ και σας εγγυάται την μέγιστη ποιότητα των προϊόντων της.