Τμήμα Πωλήσεων

Τμήμα Λογιστηρίου

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών

Τμήμα Πωλήσεων Β2Β

Τμήμα Παραγγελιών / Δρομολογήσεις

Τμήμα Αποθήκης

Τμήμα Υποστήριξης