Προϊόντα Για Εφαρμογές Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας

Η προηγμένη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας λιπαντικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας 
της Texaco για σκάφη, σκάφη και εξοπλισμό συμβάλλει στην προστασία από την
αρχή προς την πρύμνη και την αξιοπιστία του εξοπλισμού για εσωτερικές και 
παράκτιες δραστηριότητες.