Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε την καινούργια σειρά αντιψυκτικών υγρών Texaco EGX Premixed 50/50, που αναπτύχθηκαν σε συνέχεια των νέων Ευρωπαϊκών κανονισμών που απαγορεύουν τη χρήση του 2-ΕΗΑ.

Η νέα σειρά αντιψυκτικών υγρών της Texaco EGX θα διατίθεται σε συμπυκνωμένη και προ-αναμεμειγμένη έκδοση. Τα προϊόντα αυτά θα αντικαταστήσουν τα αντιψυκτικά της Havoline Xtended Life σε συμπυκνωμένη και προαναμεμειγμένη έκδοση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – Από την 1η Δεκεμβρίου 2023 τα προϊόντα που βασίζονται στην τεχνολογία 2-EHA δεν θα επιτρέπεται πλέον να πωλούνται σε καταναλωτές ή να χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε καταναλωτική εφαρμογή (μη επαγγελματική χρήση).

Το προϊόν θα είναι διαθέσιμο από τα μέσα Σεπτεμβρίου 2023.