Η εταιρεία μας συνεργάζεται με την JBM για την εισαγωγή επαγγελματικών εργαλείων χειρός από την Ισπανία. Ο κατάλογος JBM περιλαμβάνει περισσότερες από 3.800 αναφορές σε σύνολα εργαλείων. Κάθε χρόνο εισάγονται κατά μέσο όρο 250 νέα προϊόντα στον κύριο κατάλογο.